Masz pytanie?
Teraz polecamy

Konstancin-Jeziorna

Cena:7578900
Netto:6161707.32(Vat 23%)

Oferuję do sprzedaży teren inwestycyjny o powierzchni 18045m2 /szer. 90m/ położony na skarpie w pobliżu Ogrodu Botanicznego.Dla działek zostały wydane prawomocne warunki zabudowy na budowę 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych/dwulokalowych/,wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie więcej niż 20% , wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki- nie mniej niż 70% ,szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 20m , wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej , jej gzymsu lub attyki / nie dotyczy lukarn/ - nie więcej niż 8,5m , kąt nachylenia połaci dachowych- od 5-40st ,wysokość głównej kalenicy- nie więcej niż 10m , układ połaci dachowych-dach dwuspadowy dopuszcza się zastosowanie dachu wielospadowego , kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki -równoległy lub prostopadły.

Facebook